Hỏi VV: Lỗi khi cài đặt module

Thảo luận trong 'Các Mô Đun OpenERP' bắt đầu bởi trường sơn, 15/5/15.

 1. trường sơn New Member

  Em vừa mới tìm hiểu về Openerp. Và khi em cài 1 module thì nó xuất hiện những lỗi sau. Ai có thể giúp em fix nó là lỗi gì với.
  Mã (text):
  1. 2015-05-15 09:41:00,417 4160 ERROR ? openerp.service: Failed to load server-wide module `web`.
  2. The `web` module is provided by the addons found in the `openerp-web` project.
  3. Maybe you forgot to add those addons in your addons_path configuration.
  4. Traceback (most recent call last):
  5.   File "C:\Sourse\openerp-7.0-20150325\openerp\service\__init__.py", line 60, in load_server_wide_modules
  6.     openerp.modules.module.load_openerp_module(m)
  7.   File "C:\Sourse\openerp-7.0-20150325\openerp\modules\module.py", line 415, in load_openerp_module
  8.     getattr(sys.modules['openerp.addons.' + module_name], info['post_load'])()
  9.   File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20150323\server\openerp\addons\web\http.py", line 628, in wsgi_postload
  10.     openerp.wsgi.register_wsgi_handler(Root())
  11.   File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20150323\server\openerp\addons\web\http.py", line 517, in __init__
  12.     self.load_addons()
  13.   File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20150323\server\openerp\addons\web\http.py", line 580, in load_addons
  14.     m = __import__('openerp.addons.' + module)
  15.   File "C:\Sourse\openerp-7.0-20150325\openerp\modules\module.py", line 133, in load_module
  16.     mod = imp.load_module('openerp.addons.' + module_part, f, path, descr)
  17.   File "C:\Sourse\openerp-7.0-20150325\openerp\addons\brainworks_educat\__init__.py", line 20, in <module>
  18.     import lead
  19. ImportError: No module named lead
  File ảnh đính kém:

  Các file đính kèm:

 2. admin Administrator

  Hi em,
  Lỗi nè em.
  ImportError: No module named lead
  Thân chào em.
 3. Hi bạn,
  bạn cài đặt module mới và module này có thể là module bạn tự phát triển, hoặc download trên odoo, Bạn xem lại phần import module lead. Vì trong các module của Python mình cài đặt phát triển thì vẫn chưa thấy module này. nếu bạn muốn thừa kế lead thì bạn có thể đặt các module depends trong file _openerp_.py
  Trường hợp bạn vẫn gặp lỗi này thì add skype của mình mình sẽ hỗ trợ.

  regards!

Chia sẻ trang này