Thiết lập event trong OpenERP

Thảo luận trong 'CRM & Marketing' bắt đầu bởi Quanvm, 19/1/13.

 1. Quanvm Member

  Menu Event có trong module events va association .Các bạn tham khảo thử
  Sau đây mình sẽ giới thiệu các thông tin về Event
  [IMG]


  Name : Tên buổi event
  Location : Khu vực tổ chức ( lấy theo địa chỉ của partner )
  Type of Event : Loại hình event
  Start Date : Ngày bắt đầu
  End Date : Ngày kết thúc
  Tab Email Configuration :
  [IMG]
  Reply-To Email : Email phản hồi
  Registration Confirmation Email : Cấu hình mail đăng ký
  Event Confirmation Email : Cấu hình mail xác nhận đăng ký
  Tab Event Description : Mô tả thông tin buôi event
  [IMG]
  Tab Registration :
  [IMG]
  Minimum Registrations : Số người tối thiểu tham gia
  Maximum Registrations : Số người tối đa tham gia
  Current Registrations : Số người đã xác nhận
  # of Participations :
  Main Speaker :
  Speaker Confirmed
  Và các danh sách người mời tham gia buổi event (Name ,Email ,Phone ,Number of Participants , Status)
  Tab Porttal Setting :
  Visibility : thuộc tính công khai hay bí mật

  More Threads in same category

Chia sẻ trang này