Phân tích phân hệ quản lý bán hàng

Thảo luận trong 'Mua và Bán Hàng' bắt đầu bởi mrkhuongcc, 2/2/13.

 1. mrkhuongcc Member

  1.1.1 Tổng quan
  Là một trong những phân hệ cơ bản của OpenERP.
  Mục đích chính của phân hệ này là theo dõi toàn bộ quá trình thực hiện bán hàng: đi từ khâu chào hàng đến giao hàng và tạo lập hóa đơn.
  Tích hợp quản lý điểm bán hàng (POS) và các dịch vụ thương mại điện tử, B2B, B2C.
  1.1.2 Chức năng
  Quản lý toàn bộ đơn chào hàng, báo giá cho khách hàng và tiến trình thanh toán hóa đơn, giao hàng.
  Quản lý được giá bán, hình thức bán hàng, hoạt động khuyến mãi, chính sách giao hàng.
  Hỗ trợ việc đổi/ trả hàng.
  Tích hợp được với chức năng quản lý khách hàng, quản lý sản phẩm (về nhà cung cấp, bảng giá, giá mua, giá bán, thuế,…).
  Tích hợp được với phân hệ kế toán phân tích lợi nhuận và các hiệu quả về hoạt động kinh doanh theo tháng, theo quý, theo năm.
  1.1.3 Cấu trúc
  Các trường dữ liệu chính trong 1 Sales Order:
  Order Reference: mã đơn bán hàng, mã này tự động tăng, có thể thay đổi quy tắc tăng theo ý muốn.
  Ordered Date: ngày đặt hàng.
  Shop: cửa hàng bán hàng, ta phải thiết lập mục này để hệ thống biết để trừ số lượng hàng ở trong kho tương ứng.
  Customer Reference: chứng từ bán hàng với khách hàng.
  Paid: cho biết đơn hàng đã được thanh toán xong hay chưa.
  Delivered: cho biết đơn hàng đã được giao xong hết chưa.

  Các thẻ, trường và ý nghĩa:
  Sale Order
  Customer: Bán hàng cho ai
  Ordering Contact: Địa chỉ liên lạc mà ta đã thiết lập cho khách hàng, tự động điền khi ta chọn khách hàng
  Invoice Address: Địa chỉ giao hóa đơn
  Shipping Address: Địa chỉ giao hàng
  Pricelist: Bảng giá áp dụng cho khách hàng này
  Analytic Account: Tài khoản quản trị
  Sale Order Line
  Order Line
  Product: Bán sản phẩm, hàng hóa gì
  Quantity (UoM): Số lượng bán dựa vào đơn vị tính là bao nhiêu
  Quantity (UoS): Số lượng bán dựa vào đơn vị bán
  Unit of Measure: đơn vị tính
  Packaging: Sản phẩm, hàng hóa này được đóng gói như thế nào
  Description: Mô tả cho dòng đơn hàng
  Unit Price: Đơn giá bán là bao nhiêu
  Discount (%): % chiết khấu
  Procurement Method: Phương thức cung ứng là gì, mục đích để tạo cung ứng tự động trong hệ thống
  From Stock: hệ thống sẽ trừ số lượng hàng trong kho.
  From Order: hệ thống sẽ tự động đặt hàng dựa vào cách mà ta cấu hình sẵn
  Delivery Lead Time: Thời gian giao hàng là bao nhiêu ngày
  Taxes: Thuế suất là bao nhiêu
  Extra Info
  Weight: Cân nặng
  Allotment Partner: Bên vận chuyển là ai
  Properties: Thuộc tính
  Notes: Chú thích cho dòng đơn hàng này
  History
  Invoice Lines: Các dòng hóa đơn liên quan tới dòng đơn hàng này
  Stock Moves: Các dòng dịch chuyển hàng hóa liên quan tới đơn hàng này
  Other Information
  Logistics
  Incoterm: Các điều khoản thương mại quốc tế
  Picking Policy: Giao hàng
  Shipping Policy: Chính sách giao hàng
  Invoice on: Số lượng hàng trên hóa đơn dựa vào
  References
  Salesman: Nhân viên bán hàng là ai
  Source Document: Các chứng từ gốc liên quan tới đơn hàng này
  Conditions
  Payment Term: Phương thức thanh toán
  Fiscal Position: Vị thế tài chính
  Dates
  Creation Date: Ngày giờ tạo đơn hàng
  Confirmation Date: Ngày giờ xác nhận đơn hàng
  Notes: Chú thích về đơn hàng
  History

  Invoices: Các hóa đơn liên quan tới đơn hàng này


  Packings: Các phiếu nhập kho, xuất kho liên quan tới đơn hàng này

  1.1.4 Hoạt động
  Một quy trình bán hàng chuẩn thông thường bắt đầu từ khi có đơn bán hàng hoặc hợp đồng bán hàng cho đến quá trình xuất kho, giao hàng, thu tiền của khách hàng.
  a. Chào hàng
  Tạo một đơn chào hàng mới: vào Sales -> Sales -> Sales Order -> New.
  Điền thông tin cần thiết vào đơn.
  Điền thông tin khách hàng trong thẻ Sales Order.
  1.png
  Hình 2. 1 - Sales Orders
  Điền chi tiết thông tin sản phẩm cần bán trong Sales Order Lines.
  2.png
  Hình 2. 2 - Sales Order Line
  ØĐiền thông tin về hình thức đóng gói sản phẩm, chính sách giao hàng, người bán hàng, … trong thẻ Other Information.
  3.png
  Hình 2. 3 - Các thông tin khác trên Sale Order

  b. Giao hàng
  v Một đơn chào hàng nếu được xác nhận bởi khách hàng, OpenERP sẽ tự động sinh ra phiếu xuất kho hoặc hóa đơn (ở trạng thái Draft) tùy thuộc vào chính sách giao hàng (Shipping Policy) được chọn.
  ØPayment Before Delivery: Khi đơn chào hàng được xác nhận, hóa đơn bán hàng được tự động tạo ra, nếu thanh toán xong hóa đơn này thì một phiếu xuất kho sẽ được tự động tạo ra.
  ØShipping & Manual Invoice: Khi đơn chào hàng được xác nhận, phiếu xuất kho được tự động tạo ra, ta phải tự tạo hóa đơn (Chọn nút Create Final Invoice).
  ØInvoice On Order After Delivery: Khi đơn chào hàng được xác nhận, phiếu xuất kho được tự động tạo ra, sau khi hoàn thành việc xuất kho thì một hóa đơn bán hàng tự động được sinh ra.
  ØInvoice From The Picking: Khi đơn chào hàng được xác nhận, , phiếu xuất kho được tự động tạo ra, trong phiếu xuất kho này có nút Create Invoice để ta tạo hóa đơn.
  v Quá trình xuất sản phẩm ra khỏi kho và giao cho khách hàng do bên kho quản lý.
  ØPhiếu xuất kho được tự động sinh ra ở trạng thái xác nhận.
  4.png
  Hình 2. 4 – Danh sách các phiếu xuất kho được tạo
  ØXử lý phiếu xuất kho.
  5.png
  Hình 2. 5 - Xử lý phiếu xuất kho
  ØXác nhận bước cuối cùng để xuất hàng khỏi kho và giao hàng cho đơn hàng
  6.png
  Hình 2. 6 - Xác nhận xuất kho
  c. Thanh toán hóa đơn
  v Hóa đơn có thể được thanh toán khi đơn chào hàng được xác nhận bởi khách hàng hoặc sau khi đã được giao hàng.
  v Hóa đơn được sinh ra ở trạng thái Draft (chưa được xác nhận).
  7.png
  Hình 2. 7 - Hóa đơn được sinh ra
  v Thanh toán hóa đơn:
  ØChọn Validate để xác nhận lại hóa đơn thanh toán (chưa trả tiền).
  ØChọn Pro – forma: đưa hóa đơn về trạng thái không cần thanh toán (hóa đơn chiếu lệ: chỉ rõ giá cả và đặc điểm sản phẩm).
  8.png
  Hình 2. 8 - Xử lý hóa đơn
  v Thanh toán:
  ØChọn Payment để trả tiền cho hóa đơn.
  ØChọn Refund trong trường hợp muốn hoàn lại hóa đơn.
  9.png
  Hình 2. 9 - Thanh toán hóa đơn
  v Một hóa đơn được hoàn thành (trạng thái Done) khi được thanh toán tiền và giao hàng cho khách hàng.
  <còn nữa>
  --- merged: 2/2/13 lúc 8:23 AM ---
  Chính sách khuyến mãi cho khách hàng
  v Trong chiến dịch kinh doanh, để thu hút khách hàng và tạo lập mối quan hệ gắn bó hơn giữa doanh nghiệp và khách hàng, doanh nghiệp có thể áp dụng các chính sách khuyến mãi cho khách hàng của mình.
  v Để OpenERP có thể thực hiện được công việc này, ta cài đặt thêm module sale_promotion. Có thể download module này tại
  http://apps.openerp.com/addon/1093?filter={%22order_by%22%3A+%22click_counter+desc%22%2C+%22text_search%22%3A+%22sale_promotion%22}&page=0
  v Để đưa ra chính sách khuyến mãi, sử dụng Sales -> Configuration -> Sales -> Promotion Rules
  10.png
  Hình 2. 10 - Tạo chính sách khuyến mãi
  ØTrong đó:
  ü Shop: chính sách này sẽ áp dụng tại cửa hàng nào.
  ü Coupon code: Mã chính sách, dùng để áp dụng trên đơn hàng.
  ü Application Period: khoảng thời gian chính sách khuyến mãi này có hiệu lực.
  ü Attribute: thuộc tính áp dụng khuyến mãi.
  ü Value: mức áp dụng.
  ü Comparator: so sánh attribute và value. Nếu thỏa điều kiện thì thực hiện khuyến mãi.
  v Áp cách thức khuyến mãi vào chính sách khuyến mãi này trong thẻ Actions
  11.jpg
  Hình 2. 11 - Định nghĩa cách thức khuyến mãi
  Lựa chọn những khách hàng được hưởng chính sách này trong thẻ Partner Categories
  12.jpg
  Hình 2. 12 - Chọn đối tượng được hưởng chính sách khuyến mãi
  e. Áp dụng khuyến mãi cho khách hàng
  v Sau khi đưa ra được các chính sách khuyến mãi, doanh nghiệp sẽ tiến hành thực hiện khuyến mãi đối với khách hàng. Doanh nghiệp xúc tiến việc này thông qua SaleOrder. Trong thẻ Other Information trên Sale Order, thêm mã chính sách khuyến mãi sẽ áp dụng cho đơn hàng này.
  13.jpg
  Hình 2. 13 - Áp dụng chính sách khuyến mãi lên đơn hàng
  v Sau đó, thực hiện khuyến mãi này cho đơn hàng bằng cách nhấn nút Apply Promotion.
  14.jpg
  Hình 2. 14 - Thực hiện chính sách
  v Sau khi đã áp dụng chính sách khuyến mãi, ta được:
  14.png
  Hình 2. 15 - Kết quả sau khi thực hiện khuyến mãi

  Đây là những tính năng mà phân hệ quản lý bán hàng của openERP cung cấp. Nếu có những tính năng nào khác chưa được đề cập hoặc là phân tích không đúng,.. mọi người góp ý thêm nhé.
  Cảm ơn mọi người.

  Các file đính kèm:

  • 10.png
   10.png
   Kích thước:
   221.7 KB
   Đọc:
   27
 2. bruce.nguyen Active Member

  - Bài viết rất hay và ý nghĩa thiết thực cho new mem muốn tìm hiểu nghiệp vụ openerp. Cám ơn em đã chia sẻ, mong em phát huy nhiều hơn nữa & chia sẻ nhiều hơn nữa nhé. Thân
 3. openerpvietnam Active Member

  thanks for share!
  Quanvm thích bài này.
 4. sy_tran New Member

  Thank for share!
 5. Alex Nguyen New Member

  Hi Anh,

  Trong bài viết của anh, mình không thấy nói về việc quản lý bảo hành sản phẩm! Mình mới tìm hiểu Open ERP do vậy rất quan tâm đến khả năng quản lý bảo hành sản phẩm sau khi bán hàng.

  Mong anh chỉ giáo thêm.
 6. bruce.nguyen Active Member

  Dear alex: openerp không có cái vụ đó, muốn có thì kiếm công ty nào làm openerp development new module
 7. Alex Nguyen New Member

  Dear Bruce, Cám ơn vì đã cập nhật thông tin cho mình nhé. Đỡ công đi tìm mà lại không có thì khổ.
 8. gattadesmond New Member

  Chào anh:
  cho e hỏi khi hết hàng trong kho thì erp sẽ báo là hết hàng chứ...sao e làm mà nó ko báo j cả..
  vẫn cho báo giá và bán bình thường và ở trong phần hàng thìtồn kho nó hiện ra là sp là -bn đó

  Ở phần trên và em tìm trên mạng cũng ko có trình bày phần này..e mới tìm hiểu về erp nên chưa rành cho lắm anh (chị) nào biết hướng dẫn cho e với ah..
  e cám ơn nhiều
  đc liên hệ : hathanhpc20@gmail.com
 9. gattadesmond New Member

  Anh ơi cho em hỏi :
  Phần dự thảo báo giá mình muốn gửi danh sách tất cả các sản phẩm của công ty mình cho khách hàng được không ah???

  Trường hợp mình gửi cho 1 khách hàng 3 DỰ THẢO BÁO GIÁ với các sản phẩm khác nhau và khách hàng chấp nhận mua tất cả thì làm sao bên ĐƠN BÁN HÀNG nó tích hợp 3 DỰ THẢO BÁO GIÁ gộp lại thành 1 ĐƠN BÁN HÀNG cho mình luôn , ko cần mình chọn từng sản phẩm.
 10. bruce.nguyen Active Member

  Dear gattad:

  Có 2 solution đưa ra để bạn Input Master Data vào hệ thống.

  1. Bạn nhập bằng manual như trên file đính kèm vào hệ thống

  2. Bạn viết 1 module dùng để read toàn bộ data từ file ( excel, csv ...etc) mà bạn gửi cho khách hàng, hệ thống tự generation data từ file đó vào hệ thống. Cái này thì nhanh, tiện nhưng cần người làm chức năng import kiểu này dành cho bạn .

  :)
 11. gattadesmond New Member

  Em cám ơn anh nhiều .
  Anh ơi cho em hỏi :
  Ở phần kho hàng, sao mà IMCOMING PRODUCT và PROVIDE PRODUCT hoạt động giống nhau vậy ah........và phần TYPE SHIPING ( sending goods, setting goods, internal) em ko hiểu phần này cho lắm, em tìm trên mạng mà không thấy phần này.
  Anh hướng dẫn giúp em với ah.
 12. truong cong thanh New Member

  Thanks for share

Chia sẻ trang này