Hỏi Open office report odoo 8

Thảo luận trong 'Công Cụ Phát Triển' bắt đầu bởi thanhkhe111, 4/7/15.

  1. thanhkhe111 New Member

    Có bác nào thiết kế report bằng Open office trên bản 8 chưa ak! Cho em hỏi chút!
    Khi em làm report và gửi lên server, nhấn nút print thì hệ thống báo lỗi
    Unhandled report type: {'create_date': '2015-07-04 03:27:52.946915', 'help': None, 'parser': None, 'write_uid': 1, 'header': True, 'report_type': u'sxw', 'id': 496, 'create_uid': 1, 'paperformat_id': None, 'attachment': None, 'usage': None, 'report_sxw_content_data': None, 'type': u'ir.actions.report.xml', 'report_xml': None, 'report_rml_content_data': None, 'auto': True, 'write_date': '2015-07-04 03:34:45.670559', 'report_file': None, 'multi': False, 'report_xsl': None, 'name': u'adu1', 'report_rml': None, 'report_name': u'stock.picking.rndGbocK', 'attachment_use': False, 'model': u'stock.picking'}

    <type 'exceptions.Exception'>,Unhandled report type: {'create_date': '2015-07-04 03:27:52.946915', 'help': None, 'parser': None, 'write_uid': 1, 'header': True, 'report_type': u'sxw', 'id': 496, 'create_uid': 1, 'paperformat_id': None, 'attachment': None, 'usage': None, 'report_sxw_content_data': None, 'type': u'ir.actions.report.xml', 'report_xml': None, 'report_rml_content_data': None, 'auto': True, 'write_date': '2015-07-04 03:34:45.670559', 'report_file': None, 'multi': False, 'report_xsl': None, 'name': u'adu1', 'report_rml': None, 'report_name': u'stock.picking.rndGbocK', 'attachment_use': False, 'model': u'stock.picking'},<traceback object at 0xb2fa3144>
  2. Có vẻ bạn dùng luôn file sxw để làm report? bạn ko export ra file rml?

Chia sẻ trang này