Hỏi mình muốn dùng context để thay đổi giá trị của 1 fields

Thảo luận trong 'Hỏi - Đáp' bắt đầu bởi vu-tien, 25/12/18.

 1. vu-tien New Member

  chào các tiền bối : em có 1 thắc mắc là :
  em muốn khi fetch mail về thì tự create lead mới . và fielfs trạng thái sẽ chuyển sang lead_thô.
  còn khi import hay nhập tay thì chuyển sang lead đã xử lý . code của em như dưới thì đã làm được việc , nhưng em muốn dùng context, vì nhỡ sau này ở đâu đó dùng user_id thì lại thành False. cái context này e có tìm hiểu mà k thấy có tài liệu mấy:
  _inherit = 'crm.lead'classiffy_lead = fields.Selection(string="Phân loại lead",
  selection=[('leads_init', 'Lead thô'), ('leads_processed', 'Lead đã xử lý'),
  ('leads_quit', 'Lead bỏ')],
  required=False, default='leads_processed')
  taxcode = fields.Char(string='Mã số thuế', related='partner_id.taxcode')
  classiffy_partner = fields.Selection(string="Phân loại", related='partner_id.classiffy_partner')
  interest_product_name = fields.Text('Sản phẩm quan tâm')
  received_date = fields.Datetime('Ngày nhận thông tin')


  # khi import thì fields Salesperson chuyển thành saler leader(crm 02)@api.modeldef create(self, vals):vals['classiffy_lead']='leads_processed'# print(vals) # print(self._context) # # if self._context.get('fetchmail_cron_running'): # print('tao lead tu dong') # if self._context.get('import_file'): # print('tao lead bang gui mail') # Nếu vals chưa được thiết lập user_id thì gán giá trị user_id vào valsif not 'user_id' in vals:vals['classiffy_lead'] = 'leads_init'if not 'user_id' in vals:vals['user_id'] = 8return super(crm_lead, self).create(vals)

Chia sẻ trang này