lỗi không tạo được database

Thảo luận trong 'Hỏi - Đáp' bắt đầu bởi Nguyễn Trần Vũ, 20/12/12.

 1. Nguyễn Trần Vũ New Member

  em tạo database mới,trước đây tạo vô tư,giờ tạo nó hiện lỗi sau:
  The server crashed during installation.
  We suggest you to drop this database
  em đã xóa và cài lại cũng vẫn bị lỗi này
  mong các bác chỉ giáo thằng e dại!
  thanks nhiều ạ!
 2. admin Administrator

  Chào bạn,
  Bạn đưa file log của OpenERP lên đây nhé, thì mọi người mới giúp bạn được.
  Lý do không thể tạo được database có thể là do không kết nối được tới PostgreSQL
  • PostgreSQL chưa chạy
  • Login, password không đúng
  • Kết nối chưa đúng cổng
  Bạn kiểm tra lại xem sao nhé, thân chào bạn!
 3. Nguyễn Trần Vũ New Member

 4. thinhgr Active Member

  Theo mình hiểu thì nó như thế này:

  ERROR:web-services:[07]: IOError: File not found : C:\Program Files (x86)\OpenERP 6.0\Server\addons\aeroolib\__openerp__.py (Không tìm thấy file openerp trong addon aeroolib)
  INFO:server:database user - hatcat (đổi user name mặc định để login database, bạn có tạo user này trong pgsql chưa và cấp quyền cho user này ntn)

 5. admin Administrator

  Mã (text):
  1. [2012-12-20 09:38:07,993][test] INFO:init:module mrp_repair: registering objects
  2. [2012-12-20 09:38:08,138][test] INFO:init:module NhanSu: no quality certificate
  3. [2012-12-20 09:38:08,476][test] INFO:web-service:successful login from 'admin' using database 'test'
  4. [2012-12-20 09:40:10,990][template1] INFO:web-services:CREATE DATABASE: awq
  5. [2012-12-20 09:40:21,543][awq] ERROR:web-services:[01]: CREATE DATABASE
  6. [2012-12-20 09:40:21,543][awq] ERROR:web-services:[02]: Traceback (most recent call last):
  7. [2012-12-20 09:40:21,545][awq] ERROR:web-services:[03]:  File "service\web_services.pyo", line 95, in __call__
  8. [2012-12-20 09:40:21,545][awq] ERROR:web-services:[04]:  File "tools\misc.pyo", line 84, in init_db
  9. [2012-12-20 09:40:21,545][awq] ERROR:web-services:[05]:  File "addons\__init__.pyo", line 317, in load_information_from_description_file
  10. [2012-12-20 09:40:21,546][awq] ERROR:web-services:[06]:  File "tools\misc.pyo", line 275, in file_open
  11. [2012-12-20 09:40:21,546][awq] ERROR:web-services:[07]: IOError: File not found : C:\Program Files (x86)\OpenERP 6.0\Server\addons\aeroolib\__openerp__.py
  12. [2012-12-20 09:40:53,446][test] INFO:web-service:successful login from 'admin' using database 'test'
  Bạn gặp vấn đề này là do lúc bạn cài report_aeroo, bạn cài mấy cái thư viện kèm theo như aeroolib vào trong thư mục addons của OpenERP server, nên dẫn tới báo lỗi trên. Bạn xóa aeroolib khỏi thư mục addons, và copy nó sang đường dẫn: Đường dẫn python bạn đang dùng/Lib/site-packages, rồi restart lại server xem sao nhé.
  Lê Trường Thanh thích bài này.
 6. Nguyễn Trần Vũ New Member

  em đã làm như anh Admin và đã sửa được lỗi này,nhưng mình chuyển sang thư mục khác có ảnh hưởng tới việc tạo report không anh
  Lê Trường Thanh thích bài này.
 7. admin Administrator

  Bây giờ bạn chỉ cần làm tương tự như trong hướng dẫn ở trên là tạo được report :)
 8. yoyo New Member

  Em cũng gặp lỗi tương tự Trần Vũ, các bậc tiền bối giúp em với, đa tạ đa tạ :d
  Mã (text):
  1. 013-04-06 22:15:23,755 3872 INFO ? openerp: OpenERP version 6.1-1
  2. 2013-04-06 22:15:23,786 3872 INFO ? openerp: addons paths: C:\Documents and Settings\Administrator\workspace\OpenServer\openerp\addons
  3. 2013-04-06 22:15:23,786 3872 INFO ? openerp: database hostname: localhost
  4. 2013-04-06 22:15:23,786 3872 INFO ? openerp: database port: 5432
  5. 2013-04-06 22:15:23,786 3872 INFO ? openerp: database user: openpg
  6. 2013-04-06 22:15:23,848 3872 INFO ? openerp.service.netrpc_server: starting NET-RPC service on 0.0.0.0:8070
  7. 2013-04-06 22:15:23,848 3872 INFO ? openerp.netsvc: Starting 1 services
  8. 2013-04-06 22:15:24,270 3872 INFO ? openerp.addons.web: embedded mode
  9. 2013-04-06 22:15:24,332 3872 INFO ? openerp.wsgi.core: HTTP service (werkzeug) running on 0.0.0.0:8069
  10. 2013-04-06 22:15:27,566 3872 INFO ? openerp: OpenERP server is running, waiting for connections...
  11. 2013-04-06 22:17:04,614 3872 INFO template1 openerp.service.web_services: CREATE DATABASE kaka
  12. 2013-04-06 22:17:16,114 3872 ERROR kltn openerp.service.web_services: CREATE DATABASE failed:
  13. Traceback (most recent call last):
  14.   File "C:\Documents and Settings\Administrator\workspace\OpenServer\openerp\service\web_services.py", line 63, in _initialize_db
  15.     openerp.modules.db.initialize(cr) # TODO this should be removed as it is done by pooler.restart_pool.
  16.   File "C:\Documents and Settings\Administrator\workspace\OpenServer\openerp\modules\db.py", line 63, in initialize
  17.     info = openerp.modules.load_information_from_description_file(i)
  18.   File "C:\Documents and Settings\Administrator\workspace\OpenServer\openerp\modules\module.py", line 349, in load_information_from_description_file
  19.     info.update(eval(f.read()))
  20.   File "C:\Documents and Settings\Administrator\workspace\OpenServer\openerp\tools\safe_eval.py", line 241, in safe_eval
  21.     return eval(test_expr(expr,_SAFE_OPCODES, mode=mode), globals_dict, locals_dict)
  22.   File "C:\Documents and Settings\Administrator\workspace\OpenServer\openerp\tools\safe_eval.py", line 108, in test_expr
  23.     code_obj = compile(expr, "", mode)
  24.   File "<string>", line 14
  25.     'hr_view.xml',
  26.                 ^
  27. SyntaxError: invalid syntax
  28. 2013-04-06 22:17:17,098 3872 ERROR ? openerp.netsvc: invalid syntax
  29. ('', 14, 21, "        'hr_view.xml',\n")
  30.  

Chia sẻ trang này