Lập trình giao diện (Final)

Thảo luận trong 'Python' bắt đầu bởi thinhgr, 20/12/12.

 1. thinhgr Active Member

  Có khá nhiều các bộ lập trình giao diện với Python. Sau đây ta sẽ tìm hiểu tổng quan về chúng.
  1. Tkinter:
  Đây là một công cụ lập trình giao diện Python cho Tcl/Tk, được đưa vào Python (chạy trên nền Win32 mặc dù nó có thể được cài trên Unix/Linux hoặc Mac) và cung cấp một giao diện người sử dụng. Không phải là đơn giản để học cách sử dụng bộ công cụ mạnh này, nó cung cấp những thứ xuất hiện như là một tập hợp các cửa sổ. Tuy nhiên, bởi vì các cửa sổ Tkinter có thể mở rộng, nhiều cửa sổ được tạo ra khá dễ dàng. Tkinter được thiết kế như là một giao diện người sử dụng do yêu cầu thực tế cho Python.
  Để tạo ra một một khung cửa sổ đơn giản trong Tkinter chỉ cần làm như đoạn code sau:

  Mã (python):
  1. import Tkinter
  2. root = Tkinter.Tk()
  3. root.mainloop()
  4.  
  5. class App:
  6.     def __init__(self, master):
  7.         button = Tkinter.Button(master, text="I'm a Button.")
  8.         button.pack()
  9. if __name__ == '__main__':
  10.     root = Tkinter.Tk()
  11.     app = App(root)
  12.     root.mainloop()
  Các site cung cấp thông tin về Tkinter
  http://www.astro.washington.edu/owen/TkinterSummary.html <- A summary
  http://infohost.nmt.edu/tcc/help/lang/python/tkinter.html <- A tutorial
  http://www.pythonware.com/library/tkinter/introduction/ <- A reference

  2. PyGTK
  PyGTK cung cp mt công c thun tin cho GTK cng vi các thư vin s dng trong các chương trình Python. Quan tâm đến nhiu chi tiết như quan lí b nh và thay thế. Khi kết hp vi PyORBit và gnome-python, nó có th được s dng đ viết các ng dng Gnome vi đy đ các đc đim.
  3. PyQt:
  S dng ph biến trên Unix/Linux và các b công c Windows. PyKDE có th được s dng đ viết các ng dng da trên KDE.
  4. wxPython
  Gn vi bng dng wxWidgets, nó có th chy trên Windows, Macintosh, và Unix/Linux.

  Tài liu tham kho:
  1.Python Documentation
  2.Python_Programming.pdf
  3.website: http://www.python.org
  4.website: http://en.wikipedia.org/wiki/Python_programming_language
  5.website: http://pythonnet.sourceforge.net/readme.html

Chia sẻ trang này