Kiểm kho ( Stock Inventory)

Thảo luận trong 'Kho Hàng và Sản Xuất' bắt đầu bởi Quanvm, 25/1/13.

 1. Quanvm Member

  List Stock Inventory :
  [IMG]
  From Stock Inventory :
  [IMG]
  [IMG]
  Inventory Reference : Tên của bảng kiểm kho
  Creation Date : Ngày tạo bảng kiểm kho
  General Information :
  Location : Khu vực / kho sản sẩm cần kiểm đếm
  Product : Tên sản phẩm
  Quantity : Số lượng sản phẩm có trong kho
  Product Unit of Measure : Đơn vị tính của sản phẩm
  Posted Inventory :
  Product : Tên sản phẩm
  Quantity : Số lượng sản phẩm bị mất hay dư thừa sau khi kiểm đếm (dựa vào Source Location và Destination Location)
  Product Unit of Measure : Đơn vị tính của sản phẩm
  Source Location : Kho nguồn
  Destination Location : Kho đến

  Khi sử dụng button 'Fill Inventory' sẽ xuất hiện wizzard hỗ trợ cho người dùng trong việc thiết lập kho cần kiểm đếm
  [IMG]
  Location : Kho cần kiểm đếm
  Include children : Có lấy các kho con hay không ?
  Set to zero : Kho có rỗng hay không ?
  Việt Đức, chblien, admin and 2 others like this.
 2. Võ Phước Tài New Member

  cảm ơn tài liệu của bạn! bạn có tài liệu hướng dẫn toàn bộ phân hệ quản lý kho không cho mình xin về nghiên cứu với nha!

Chia sẻ trang này