Kiến thức kế toán tổng quát dành cho “dân ngoại đạo” (P2) - Bổ sung P1

Thảo luận trong 'Kế Toán' bắt đầu bởi chblien, 26/12/12.

 1. chblien Member

  Bổ sung Phần 1: Tìm hiểu hệ thống TK kế toán VN

  1.2.Các loại TK và phương pháp hạch toán
  ·Các TK từ loại 1=>9 hạch toán đối ứng, tức là ghi Nợ TK này thì phải ghi Có TK kia, sẽ rơi vào một trong ba trường hợp đã đề cập trong Phần 1: Tìm hiểu hệ thống TK kế toán VN
  -Một TK Nợ và một TK Có
  -Nhiều TK Nợ và một TK Có
  -Một TK Nợ và nhiều TK Có
  ·Nếu một TK có các TK chi tiết hơn (TK con) thì khi hạch toán, ta phải hạch toán vào TK chi tiết nhất, TK mẹ chỉ dùng để tổng hợp các TK con
  VD: TK 111 – Tiền mặt có 3 TK con là 1111- Tiền VN, 1112 – Ngoại tệ, 1113 – Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý. Vậy khi có phát sinh liên quan đến tiền mặt thì ta hạch toán vào TK 1111, 1112, 1113. TK 111 chỉ để tổng hợp ba TK đó.
  ·Các TK loại 0 hạch toán đơn, tức là Nợ TK… hoặc Có TK…
  VD: KH thanh toán qua ngân hàng cho DN mình 1.000USD, tỷ giá USD/VND = 20.000. Cho biết TK 112 –Tiền gửi ngân hàng, TK 131 – Phải thu của khách hàng, TK 007 – Ngoại tệ các loại.
  Ta thấy khi KH trả tiền qua ngân hàng, tiền trong ngân hàng 112 sẽ tăng lên, số tiền phải thu của khách hàng 131 sẽ giảm xuống. Theo quy định của kế toán VN, đồng tiền ghi nhận trong hạch toán kế toán VN là VND (trừ một số trường hợp), như vậy ta phải ghi nhận là tiền gửi trong ngân hàng của DN mình có thêm 20tr (số ngoại tệ * tỷ giá) tương ứng với 1.000 USD, và phần tương ứng đó được theo dõi trên TK 007 hạch toán đơn.
  • Nợ TK 112: 20tr
  • Có TK 131: 20tr
  Đồng thời ghi: Nợ TK 007: 1.000USD
  mrkhuongcc and admin like this.

Chia sẻ trang này