Chứng từ kế toán và quy trình luân chuyển (P8) - Quy trình mua Tài sản cố định

Thảo luận trong 'Kế Toán' bắt đầu bởi chblien, 26/6/13.

 1. chblien Member

  C. Quy trình thực tế

  6. Quy trình mua Tài sản cố định (TSCĐ)
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]

  (1) BP có yêu cầu lập Phiếu yêu cầu TSCĐ gửi cấp quản lý
  (2) Cấp quản lý duyệt Phiếu yêu cầu TSCĐ
  (3) Cấp quản lý gửi lại Phiếu yêu cầu TSCĐ đã được duyệt cho BP có yêu cầu
  (4) BP yêu cầu gửi Phiếu yêu cầu TSCĐ đã được duyệt cho BP mua hàng
  (5) BP mua hàng căn cứ chứng từ lập Phiếu yêu cầu báo giá
  (6) BP mua hàng gửi Phiếu yêu cầu báo giá cho nhà cung cấp
  (7) Nhà cung cấp căn cứ yêu cầu của khách hàng, lập Báo giá
  (8) Nhà cung cấp gửi Báo giá cho khách hàng
  (9) P.Mua hàng gửi bộ chứng từ (Phiếu yêu cầu TSCĐ đã được duyệt + Báo giá) cho Cấp quản lý
  (10) Cấp quản lý duyệt Báo giá
  (11) Cấp quản lý gửi bộ chứng từ lại cho P.Mua hàng
  (12) P.Mua hàng lập Đơn đặt hàng mua
  (13) P.Mua hàng gửi Đơn đặt hàng mua cho Nhà cung cấp
  (14) Nhà cung lập Phiếu giao nhận TSCĐ
  (15) Nhà cung cấp giao TSCĐ kèm Phiếu giao nhận TSCĐ
  (16) P.Mua hàng lập Biên bản bàn giao TSCĐ cho bộ phận sử dụng
  (17) P.Mua hàng gửi Biên bản bàn giao TSCĐ cùng TSCĐ cho BP sử dụng
  (18) P.Mua hàng tập hợp tất cả các chứng từ liên quan đến việc mua TSCĐ này gửi Kế toán
  (19) Kế toán xem xét bộ chứng từ, ghi sổ kế toán
  (20) Hàng tháng kế toán trích hao mòn TSCĐ
  (21) Kế toán căn cứ bộ chứng từ lập Ủy nhiệm chi
  (22) Kế toán gửi Ủy nhiệm chi cùng bộ chứng từ đến Cấp quản lý
  (23) Cấp quản lý duyệt chứng từ
  (24) Cấp quản lý gửi lại bộ chứng từ cho Kế toán
  (25) Kế toán mang Ủy nhiệm chi đến Ngân hàng để giao dịch
  Thân ái!
  Binh Thuan, admin, Quanvm and 3 others like this.

Chia sẻ trang này