Hỏi Cài đặt odoo

Thảo luận trong 'Linux' bắt đầu bởi tungnt1, 2/3/15.

 1. tungnt1 New Member

  Hi các bạn,

  Mình đang có nhu cầu setup Odoo trên server ở nhà. Mình không rành hệ thống lắm nên muốn nhờ bạn nào đó có thể hướng dẫn giúp mình (mình ở Vũng Tàu).

  Chi phí thỏa thuận. Bạn nào giúp đỡ được mình vui lòng email (hoặc skype) tungnt1@live.com giúp nhé (Cho mình báo giá, thời gian...).
 2. Việt Đức New Member

 3. hungck83 New Member

  Chào Bạn,

  Nếu bạn chưa setup thì email mình theo địa chỉ hungck83@gmail.com, Mình hỗ trợ bạn Free hoàn toàn.
 4. kimduy1991 New Member

  Help me mọi người!
  Có thể sửa dùm em lỗi này được không ạ :
  2015-04-02 15:43:31,335 3788 ERROR ? openerp.addons.bus.bus: Bus.loop error, sleep and retry
  Traceback (most recent call last):
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\addons\bus\bus.py", line 136, in run
  self.loop()
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\addons\bus\bus.py", line 114, in loop
  with openerp.sql_db.db_connect('postgres').cursor() as cr:
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\sql_db.py", line 567, in cursor
  return Cursor(self.__pool, self.dbname, self.dsn, serialized=serialized)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\sql_db.py", line 181, in __init__
  self._cnx = pool.borrow(dsn)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\sql_db.py", line 460, in _locked
  return fun(self, *args, **kwargs)
  File "C:\odoo_8.0-latest\openerp-8.0-9f21422\openerp\sql_db.py", line 522, in borrow
  result = psycopg2.connect(dsn=dsn, connection_factory=PsycoConnection)
  File "C:\Python27\lib\site-packages\psycopg2\__init__.py", line 179, in connect
  connection_factory=connection_factory, async=async)
  OperationalError: fe_sendauth: no password supplied
 5. bruce.nguyen Active Member

  @kimduy:

  - E mở file config của nó lên và thiết lập lại user, password tương ứng với tài khoản : OperationalError: fe_sendauth: no password supplied
 6. kimduy1991 New Member

  @bruce.nguyen : Gửi Anh. Đối với Odoo thì mình vào psycopg2 đúng không anh : em đã chỉnh hết rồi như thế này nhưng nó vẫn báo lỗi :
  def connect(dsn=None,
  database= None, user= None, password= None , host= None, port= None,
  connection_factory=None, async=False, **kwargs):
  """
  Create a new database connection.

  The connection parameters can be specified either as a string:

  conn = psycopg2.connect("dbname=test user=postgres password=secret")

  or using a set of keyword arguments:

  conn = psycopg2.connect(database="test", user="postgres", password="secret")

  The basic connection parameters are:

  - *dbname*: the database name (only in dsn string)
  - *database*: the database name (only as keyword argument)
  - *user*: user name used to authenticate
  - *password*: password used to authenticate
  - *host*: database host address (defaults to UNIX socket if not provided)
  - *port*: connection port number (defaults to 5432 if not provided)

  Using the *connection_factory* parameter a different class or connections
  factory can be specified. It should be a callable object taking a dsn
  argument.

  Using *async*=True an asynchronous connection will be created.

  Any other keyword parameter will be passed to the underlying client
  library: the list of supported parameter depends on the library version.

  """
  if dsn is None:
  # Note: reproducing the behaviour of the previous C implementation:
  # keyword are silently swallowed if a DSN is specified. I would have
  # raised an exception. File under "histerical raisins".
  items = []
  if database is not None:
  items.append((postgres, database))
  if user is not None:
  items.append((setup, user))
  if password is not None:
  items.append((Icansay2515, password))
  if host is not None:
  items.append((localhost, host))
  # Reproducing the previous C implementation behaviour: swallow a
  # negative port. The libpq would raise an exception for it.
  if port is not None and int(port) > 0:
  items.append((5432, port))

  items.extend(
  [(k, v) for (k, v) in kwargs.iteritems() if v is not None])
  dsn = " ".join(["%s=%s" % (k, _param_escape(str(v)))
  for (k, v) in items])

  if not dsn:
  raise InterfaceError('missing dsn and no parameters')

  return _connect(dsn,
  connection_factory=connection_factory, async=async)


  __all__ = filter(lambda k: not k.startswith('_'), locals().keys())

Chia sẻ trang này