Hỏi biến website trong Website_template.xml module website

Thảo luận trong 'OpenERP Framework' bắt đầu bởi Win Lee, 25/2/15.

 1. Win Lee New Member

  Chào cả nhà. em đang mắc 1 vấn đề trong khi tạo thêm menu trên giao diên web trong module website. Trong file website_template.xml có đoạn tạo menu.
  <div class="collapse navbar-collapse navbar-top-collapse">
  <ul class="nav navbar-nav navbar-right" id="top_menu">
  <t t-foreach="website.menu_id.child_id" t-as="submenu">
  <t t-call="website.submenu"/>
  </t>
  <li class="divider" t-ignore="true" t-if="website.user_id != user_id"/>
  <li class="dropdown" t-ignore="true" t-if="website.user_id != user_id">
  <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
  <b>
  <span t-esc="user_id.name"/>
  <span class="caret"></span>
  </b>
  </a>
  <ul class="dropdown-menu js_usermenu" role="menu">
  <li><a href="/web" role="menuitem">My Account</a></li>
  <li class="divider"/>
  <li><a t-attf-href="/web/session/logout?redirect=/" role="menuitem">Logout</a></li>
  </ul>
  </li>
  </ul>
  </div>
  em không biết là biến website này ở đâu ra và mình truyền dữ liệu vào như thế nào? em cần lấy dử liệu từ database và truyền dữ liệu vào biến này để lấy dữ liệu đó tạo menu mà không biết phải làm như thế nào?
  Xin các anh chị chỉ giáo. Em cảm ơn ạ.
 2. Leo Tran Active Member

  Thông thường một template sẽ được controller render ra, trong hàm render sẽ có chứa 1 dictionary để cho template sử dụng, ví dụ: request.render(template_id, values). Nghĩa là khi nào render template thì sẽ truyền value. nhưng riêng đối với biến website mà bạn hỏi nó thì là 1 thuộc tính (model website) được thiết trực tiếp vào đối tượng request ngay từ đầu. Việc thiết lập này sẽ được module website thực hiện bằng cách kế thừa hàm _dispatch của ir.http với đoạn code như sau: "request.website = request.registry['website'].get_current_website(request.cr, request.uid, context=request.context)".
  P/S: Nếu vẫn chưa hiểu thì bạn cần thêm lý thuyết và MVC và cách thức hoạt động của trình duyệt cũng như webserver.

  Thân ái!
  Win Lee thích bài này.
 3. Win Lee New Member

  Dạ em đã hiểu phần nào. Cảm ơn anh :)

Chia sẻ trang này